Giỏ hàng

Tiếng anh tiểu học (7-10 tuổi)

1. Đối với chương trình giáo viên nước ngoài

Không giống như những tiết học ngữ pháp nhàm chán, đến với chương trình học tiểu học với giáo viên nước ngoài các bạn nhỏ từ độ tuổi 7-10 sẽ được học từ vựng, cấu trúc không chỉ bằng bộ não, mà còn bằng cơ thể, qua các hoạt động, hay những trò chơi thú vị.

các con từ 7-10 sẽ được  học theo bộ sách our discovery island. Các con cũng sẽ được  kiểm tra xem con phù hợp với chương trinh our discovery 1,2,3,4,5,or 6

Với cuốn đầu tiên our discovery island 1, các con sẽ được cung cấp:

+ 180-200 từ vựng đa dạng các chủ đề

+ trên 30 cấu trúc câu

+ hỏi và trả lời  những câu giao tiếp cơ bản và học thuật

Dưới dây là chủ đề trong cuốn sách our discovery island 1

Unit

Topic

1

Welcome

2

My birthday

3

At school

4

My family

5

My body

6.

pets

7.

My house

8.

Food

9.

I’m excited


( Khi lên các level, vốn từ vựng, cấu trúc cũng sẽ được tăng cường.)

2. Đối với chương trình với giáo viên việt nam

Với chương trình tiểu học với giáo viên Việt Nam tại Athena English Center, các con cũng sẽ được học qua nhiều hoạt động, chò trơi nhưng sẽ đi sâu và ngữ pháp, để sát với chương trình học của Bộ giáo dục. Nếu như phụ huynh muốn các con được bổ sung ngữ pháp, thì nên cho các con theo chương trình học vơi giáo viên việt nam, còn nếu muốn các con được đẩy mạnh giao tiếp thì nên học với chương trình giáo viên nước ngoài

Giáo trình của chương trình tiểu học tại Athena sẽ bám sát và mở rộng theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, đảm bảo các con sẽ nắm vứng kiến thức trên lớp cũng như được mở rộng thêm kiến thức bên ngoài!


Facebook Instagram Youtube Top
Athena EnglishHọc thử miễn phí
Athena EnglishTư vấn viên
Athena EnglishChat Facebook